આ ત્રણ બેંકોએ FDના દરમાં વધારો કર્યો, જાણો કોણ કરશે વધુ કમાણી

આ ત્રણ બેંકોએ FDના દરમાં વધારો કર્યો, જાણો કોણ કરશે વધુ કમાણી

07/19/2022 Business

SidhiKhabar

SidhiKhabar

આ ત્રણ બેંકોએ FDના દરમાં વધારો કર્યો, જાણો કોણ કરશે વધુ કમાણી

ઓગસ્ટમાં આરબીઆઈની એમપીસીની બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે, તે પહેલા પણ બેંકો તરફથી એફડીના દરમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. મંગળવાર, 19 જુલાઇના રોજ, બે ખાનગી બેંકો અને એક સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકે FD દરમાં વધારો કર્યો છે. જ્યાં SFB Fincareએ તેના FD દરોમાં વધારો કર્યો છે. બીજી તરફ ફેડરલ બેંક ફેડરલ બેંક અને IDBI ફર્સ્ટ બેંકે પણ ફિક્સ ડિપોઝીટના વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો છે. નિષ્ણાતોના મતે ઓગસ્ટ મહિનામાં આરબીઆઈ રેપો રેટમાં 0.35 ટકાનો વધારો કરી શકે છે, ત્યારબાદ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટના દરમાં વધારો થઈ શકે છે. ચાલો તમને એ પણ જણાવીએ કે આ ત્રણ બેંકોએ FD રેટમાં કેટલો વધારો કર્યો છે.


Fincare FD દરો

Fincare FD દરો

ફિનકેર સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકે રૂ. 2 કરોડથી ઓછી FD પર વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ અનુસાર, નવા દરો 18 જુલાઇ, 2022થી લાગુ થશે. બેંકની વેબસાઈટ અનુસાર, 15 મહિના અને 1 દિવસથી 18 મહિનાની પાકતી FDમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ચાલો જોઈએ કે બેંક અલગ-અલગ કાર્યકાળની FD પર કેટલું વ્યાજ આપે છે:-

 • બેંક 7 દિવસથી 45 દિવસમાં પાકતી FD પર 3 ટકા વ્યાજ દર અને 46 દિવસથી 90 દિવસમાં પાકતી FD પર 3.5 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે.
 • Fincare SFB 91 દિવસથી 180 દિવસ સુધી પાકતી ડિપોઝિટ પર 4% વ્યાજ દર ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે.
 • બેંક 181 દિવસથી 364 દિવસની પાકતી થાપણો પર 5.4 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે.
 • 12 થી 15 મહિનાની પાકતી મુદતવાળી FD પર 6.25 ટકા વ્યાજ ચૂકવવાનું ચાલુ રહેશે.
 • બેંક હવે 6.90 ટકાના દરે 15 મહિનાથી 18 મહિનાની પાકતી મુદત સાથે એફડી ઓફર કરી રહી છે જે અગાઉ 6.25 ટકા હતી.
 • બેંક 18 મહિના, 1 દિવસથી 36 મહિનામાં પાકતી થાપણો પર 6.50 ટકાના વ્યાજ દર અને 36 મહિના, 1 દિવસથી 42 મહિનામાં પાકતી ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર 7 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે.
 • 42 મહિના, 1 દિવસથી 59 મહિનામાં પાકતી થાપણો પર, Fincare Small Finance Bank 6.75 ટકાના વ્યાજ દર ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે.
 • 59 મહિના, 1 દિવસથી 66 મહિનામાં પાકતી થાપણો પરનો વ્યાજ દર 7 ટકાના દરે યથાવત રહેશે.
 • ફિનકેર સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 66 મહિના અને 1 દિવસથી 84 મહિનાની પાકતી મુદતવાળી FD પર 6 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે.

IDFC ફર્સ્ટ બેંક

IDFC ફર્સ્ટ બેંક

IDFC ફર્સ્ટ બેંકે રૂ. 2 કરોડથી નીચેની FD પર વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો છે. બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ અનુસાર, નવા દરો 18 જુલાઈ, 2022થી લાગુ થશે. ચાલો તમને એ પણ જણાવીએ કે બેંક કયા કાર્યકાળ પર કેટલા FD રેટ પ્રદાન કરે છે:-

 • બેંક 7 થી 29 દિવસમાં પાકતી FD પર 50 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે.
 • IDFC ફર્સ્ટ બેંક 30 થી 90 દિવસમાં પાકતી FD પર 4 ટકાના વ્યાજ દર ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે.
 • 91 થી 180 દિવસની મેચ્યોરિટી ધરાવતી FD પર 50 ટકા વ્યાજ મળતું રહેશે.
 • 181 દિવસથી એક વર્ષ સુધીની પાકતી મુદતવાળી FD પર 75 ટકા વ્યાજ મળતું રહેશે.
 • 1 વર્ષમાં, 1 દિવસથી 499 દિવસમાં પાકતી થાપણો પર, બેંક 25 ટકાના દરે વ્યાજ ચૂકવવાનું ચાલુ રાખશે.
 • બેંકે હવે 500 દિવસથી 2 વર્ષનો નવો કાર્યકાળ રજૂ કર્યો છે, જેના માટે તે હવે 50 ટકાના દરે વ્યાજ ચૂકવશે.
 • 2 વર્ષ 1 દિવસ - 3 વર્ષમાં પાકતી ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર, બેંક હવે 50 ટકા વ્યાજ દર ચૂકવશે જે અગાઉ 6.25 ટકા હતો.
 • 3 વર્ષમાં 1 દિવસ - 5 વર્ષમાં પાકતી FD 6.50 ટકા વ્યાજ દર ચૂકવવાનું ચાલુ રાખશે.
 • IDFC ફર્સ્ટ બેંક 5 વર્ષ, 1 દિવસ અથવા 10 વર્ષ માટે થાપણો પર 6 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરવાનું ચાલુ રાખશે.
 • બેંક હવે 5 વર્ષની ટેક્સ સેવર ડિપોઝિટ પર સામાન્ય લોકોને 50 ટકા અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને 7 ટકા વ્યાજ દર આપશે.

ફેડરલ બેંક એફડી દરો

ફેડરલ બેંક એફડી દરો
 • ફેડરલ બેંકે રૂ. 2 કરોડથી ઓછી FD પરના વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર કર્યો છે. બેંકની વેબસાઈટ અનુસાર, નવા દરો આજથી 18 જુલાઈ, 2022થી લાગુ થશે. ચાલો હું તમને પણ કહું:-
 • બેંક હવે 6 મહિનામાં પાકતી થાપણો પર 25 ટકાના દરે વ્યાજ આપશે.
 • ફેડરલ બેંક હવે 9 મહિનામાં પાકતી થાપણો પર 80 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરશે.
 • બેંક હવે એક વર્ષમાં પાકતી ફિક્સ્ડ ડિપોઝીટ પર 45 ટકાના દરે વ્યાજ આપશે.
 • બે વર્ષમાં પાકતી થાપણો પર 75 ટકા વ્યાજ ચૂકવશે.
 • 750 દિવસમાં પાકતી ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર હવે 6 ટકા વ્યાજ મળશે.
 • 3 વર્ષથી 6 વર્ષમાં પાકતી FD ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર હવે 75 ટકા વ્યાજ મળશે.
 • ફેડરલ બેંક હવે 2222 દિવસથી 75 મહિના સુધીની પાકતી મુદતવાળી થાપણો પર 95 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે.
 • બેંક હવે 7 થી 10 વર્ષમાં પાકતી થાપણો પર 75 ટકાના વ્યાજ દરની ખાતરી આપી રહી છે.
 • વરિષ્ઠ નાગરિકોને હવે ફેડરલ બેંક તરફથી 7 દિવસથી 10 વર્ષમાં પાકતી થાપણો પર 75 ટકાથી 6.40 ટકા સુધીનો વ્યાજ દર મળશે, જે નિયમિત દર કરતાં 0.50 ટકા વધુ છે.
 • ફેડરલ બેંક વરિષ્ઠ નાગરિકોને 2222 દિવસથી 75 મહિનામાં પાકતી FD પર મહત્તમ 60 ટકા વ્યાજ મળશે.
 • સામાન્ય લોકોને 750 દિવસમાં પાકતી FD પર મહત્તમ 6 ટકા વ્યાજ મળશે.

તમારા મોબાઈલ પર તમામ પ્રકારના લેટેસ્ટ ન્યૂઝના અપડેટ્સ મેળવવા માટે નીચે અપેલા બટન પર ક્લિક કરીને અમારા વોટ્સેપ ગ્રુપમાં જોડાવ.

Join WhatsApp

Comments

Top